Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de calificare, dezvoltarea competentelor si a gradului de independenta a persoanelor vulnerabile din Regiunea Bucuresti Ilfov, in vederea incluziunii pe piata muncii. In ciuda recentelor modificari legislative la nivel national, pe piata muncii autohtone persista sensibile inegalitati, precum si actiuni de discriminare a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. Promovarea si dezvoltarea incluziunii sociale reprezinta una dintre solutiile la problemele sociale cu care se confrunta aceste persoane vulnerabile. Obiectivul general este in concordanta cu Agenda Sociala de la Lisabona, unde a fost introdus si conceptul de incluziune sociala, promovarea incluziunii sociale a categoriilor defavorizate devenind o prioritate pentru statele membre. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, si anume dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.  Efectul pozitiv pe termen lung genereat de aceasta propunere de proiect este realizat prin promovarea respectarii principiului solidaritatii şi incluziunii sociale la nivelul intregii comunitati.