Proiectul POSDRU/189/2.1/G/156641 “Practica în studenție, primul pas spre angajare!“ este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă“.

Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor și creșterea independenței studenților din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) București, creșterea șanselor de angajare pe piața muncii, prin stagii de practică. Multe dintre facultăți nu sunt racordate la piața muncii, iar prin stagiile de practică propuse prin proiect, studentii vor cunoaște mai bine acest mediu. Investiția în capitalul uman prin educație mai bună și prin cunoștințe înseamnă investiția în viitorul oricărei societăți.