EUROPAS este o asociație înființată cu scopul de a sprijini dezvoltarea comunitară prin activități de consultanță, formare, elaborare de programe educaționale, coaching și mentoring.

Asociația militează activ pentru dezvoltarea și derularea de politici publice și incluziune socială implicându-se în:

  • Promovarea sau susținerea de acțiuni comune inițiate de femei și de tineret în domeniul dezvoltării durabile și asigurării egalității de șanse;
  • Promovarea cooperării și mobilității regionale și internaționale precum și dezvoltarea de rețele naționale și transnaționale;
  • Organizarea și susținerea programelor de formare profesională continuă și reconversie profesionala a adulților, inclusiv dezvoltarea liderilor din toate domeniile de activitate;
  • Sprijinirea inițiativelor în domeniul îmbunătățirii ocupării pieței muncii, elaborarea și implementarea de programe specifice, programe de îmbunătățirea ocupării pe piața muncii, inserție și reinserție profesională în vederea reducerii șomajului și promovării economiei sociale;
  • Elaborarea, promovarea, sprijinirea și dezvoltarea de programe de protecție a persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile, defavorizate, minorități, imigranți, a persoanelor aflate în situație de risc social, persoanelor cu dizabilități etc.;
  • Orice tip de activități legate de domeniul economiei sociale (antreprenoriat, mentoring, coaching, promovare etc.)