EUROPAS este o asociație înființată cu scopul de a sprijini dezvoltarea comunitară prin activități de consultanță, formare, elaborare de programe educaționale, coaching și mentoring.

Asociația militează activ pentru dezvoltarea și derularea de politici publice și incluziune socială implicându-se în:

 • Promovarea sau susținerea de acțiuni comune inițiate de femei și de tineret în domeniul dezvoltării durabile și asigurării egalității de șanse;
 • Promovarea cooperării și mobilității regionale și internaționale precum și dezvoltarea de rețele naționale și transnaționale;
 • Organizarea și susținerea programelor de formare profesională continuă și reconversie profesionala a adulților, inclusiv dezvoltarea liderilor din toate domeniile de activitate;
 • Sprijinirea inițiativelor în domeniul îmbunătățirii ocupării pieței muncii, elaborarea și implementarea de programe specifice, programe de îmbunătățirea ocupării pe piața muncii, inserție și reinserție profesională în vederea reducerii șomajului și promovării economiei sociale;
 • Elaborarea, promovarea, sprijinirea și dezvoltarea de programe de protecție a persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile, defavorizate, minorități, imigranți, a persoanelor aflate în situație de risc social, persoanelor cu dizabilități etc.;
 • Orice tip de activități legate de domeniul economiei sociale (antreprenoriat, mentoring, coaching, promovare etc.).

Membrii fondatori au o vastă experiență și expertiză în:

 • Managementul proiectelor:
  • managementul finanțărilor prin granturi – scheme de grant, inclusiv crearea formularelor de cerere de finanțare și liniile directoare pentru candidați, dezvoltarea criteriilor specifice de evaluare împreună cu grilele de evaluare, manuale pentru evaluatori;
  • management de proiect, planificare, implementare și monitorizare;
  • evaluarea propunerilor de finanțare;
  • elaborarea bugetelor și analiza financiară;
  • lucrul cu finanțarea programelor din diverse domenii: IMM-uri, Resurse Umane. Infrastructura, Mediu, Servicii Sociale, Administrație Publică, Minorități, Educație;
  • Managementul Ciclului de Proiect, axat pe: descrierea proiectului, managementul de proiect, monitorizarea și evaluarea proiectelor, implementarea proiectelor, management financiar; proiecte de mediu şi infrastructura (planuri de afaceri, studii de fezabilitate, termeni de referință, specificații tehnice etc.);
  • dezvoltarea de programe de training și consultanta, formare profesională continua pentru adulți;
  • instruire, asistenta follow-up și consiliere în vederea scrierii și depunerii de proiecte eligibile în domeniul Instrumentelor Structurale și prevederilor din Ghidul Solicitantului pentru FSE/FEDR şi FEADR (POS DRU, PO DCA, POR, POS CCE, PNDR);
  • cunoașterea legislației naționale și comunitare aplicabile, a Programelor Operaționale Sectoriale, a Documentului Cadru de Implementare și a Ghidului Solicitantului;
  • cunoașterea sistemului Administrației Publice Locale și Centrale din România, atât la nivel central cât și local, ONG –uri, ADR –uri și Organisme Intermediare;
  • domeniul achizițiilor publice;
 • Dezvoltare Comunitară;
 • Comunicare și relații publice:
  • comunicare publică;
  • campanii de comunicare și relații publice locale, regionale și naționale;
  • studii și analize de imagine pentru organizații și lideri;
  • consultanța în comunicare, relații publice și imagine;
  • realizare și implementare de manuale de identitate vizuala pentru Programele Operaționale și pentru organizații publice și private;
  • comunicare on-line și rețele sociale;
  • conceperea și organizarea de evenimente.
 • Cercetare sociologică:
  • realizarea de analize, studii și sondaje în domeniul sociologic;
  • realizarea de anchete de teren;