CONVOCATOR pentru ADUNAREA GENERALA a ASOCIATIEI EUROPAS

Subscrisa “ASOCIAȚIA EUROPAS” cu sediul în sat Dumitrana, oraș Măgurele, str. Duzilor, nr. 40,  înscrisă in Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Cornetu jud Ilfov, sub nr. 10/28.02.2012, având C.U.I. 30057084, legal reprezentată prin Președintele Consiliului Director, ADRIANA TRAN,

În baza prevederilor art. 14 din Statutul  „ Asociației Europas ” și a dispozițiilor legale in vigoare privind asociațiile și fundațiile,

VĂ CONVOACĂ

Pentru data de 08.01.2024, ora 10:00, la adresa din București, sector 6, Str Serg Gheorghe Latea nr 8, parter, sala de sedinte, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociației. In cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite de Statut, Adunarea Generala va fi reconvocată in data de 22.01.2024, ora 10.00, in același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINE DE ZI :

  • Alegerea noului Consiliu Director ca urmare a expirării mandatului actualului Consiliu;
  • Modificarea Statutului Asociației Europas în sensul completării acestuia;
  • Diverse.

Consiliul Director al ASOCIATIEI EUROPAS

Data: 05.12.2023