Membrii echipei sunt experți cu vastă experiență și expertiză în:

 • Managementul proiectelor:
  • managementul finanțărilor prin granturi – scheme de grant, inclusiv crearea formularelor de cerere de finanțare și liniile directoare pentru candidați, dezvoltarea criteriilor specifice de evaluare împreună cu grilele de evaluare, manuale pentru evaluatori;
  • management de proiect, planificare, implementare și monitorizare;
  • evaluarea propunerilor de finanțare;
  • elaborarea bugetelor și analiza financiară;
  • lucrul cu finanțarea programelor din diverse domenii: IMM-uri, Resurse Umane, Infrastructura, Mediu, Servicii Sociale, Administrație Publică, Minorități, Educație;
  • Managementul Ciclului de Proiect, axat pe: descrierea proiectului, managementul de proiect, monitorizarea și evaluarea proiectelor, implementarea proiectelor, management financiar; proiecte de mediu şi infrastructură (planuri de afaceri, studii de fezabilitate, termeni de referință, specificații tehnice etc.);
  • dezvoltarea de programe de training și consultanță, formare profesională continuă pentru adulți;
  • instruire, asistență follow-up și consiliere în vederea scrierii și depunerii de proiecte eligibile în domeniul Instrumentelor Structurale și prevederilor din Ghidul Solicitantului pentru FSE/FEDR şi FEADR (POS DRU, PO DCA, POR, POS CCE, PNDR);
  • cunoașterea legislației naționale și comunitare aplicabile, a Programelor Operaționale Sectoriale, a Documentului Cadru de Implementare și a Ghidului Solicitantului;
  • cunoașterea sistemului Administrației Publice Locale și Centrale din România, atât la nivel central cât și local, ONG -uri, ADR-uri și Organisme Intermediare;
  • domeniul achizițiilor publice;
 • Dezvoltare Comunitară;
 • Comunicare și Relații publice:
  • comunicare publică;
  • campanii de comunicare și relații publice locale, regionale și naționale;
  • studii și analize de imagine pentru organizații și lideri;
  • consultanță în comunicare, relații publice și imagine;
  • realizare și implementare de manuale de identitate vizuală pentru Programele Operaționale și pentru organizații publice și private;
  • comunicare on-line și rețele sociale;
  • conceperea și organizarea de evenimente.
 • Cercetare sociologică:
  • realizarea de analize, studii și sondaje în domeniul sociologic;
  • realizarea de anchete de teren;